MyDrive is een onderdeel van AutoKievit


Vragen? Antwoorden!

De eigen bijdrage voor schade bij aanvang van de leaseperiode bij een niet verhaalbare schade bedraagt € 500,-. 'Niet verhaalbaar' houdt in dat je aansprakelijk wordt geacht voor de toedracht van de ontstane schade. Echter, bij de eerste niet verhaalbare schade berekenen we je slechts 30% van de eigen bijdrage door (€ 150,-).


Bij de tweede niet verhaalbare schade berekenen we je 50% (€ 250,-) door.

Voor alle volgende niet verhaalbare schades gedurende de looptijd van het contract brengen we de volledige eigen bijdrage (€ 500,-) bij je in rekening.

Of uiteraard de hoogte van het schadebedrag wanneer dat lager is dan de eigen bijdrage die van toepassing is.

Het is mogelijk om tegen een kleine maandelijkse bijdrage het eigen risico te verlagen.MyDrive is vanwege het Keurmerk Private Lease verplicht om een registratie te doen bij BKR. Het bedrag dat geregistreerd wordt staat vermeld op de leaseovereenkomst.

Daarnaast is MyDrive verplicht om betalingsachterstanden bij BKR te melden, conform de richtlijnen.

Rekenvoorbeeld van een BKR Registratie: De looptijd van je leasecontract is 36 maanden en je maandtermijn is € 250,- MyDrive registreert bij BKR 36 x € 250,- x 65% = € 5.850,-.


Aandachtspunt: 

Wanneer je binnen de looptijd van het private lease contract van plan bent een huis te kopen is een private lease contract van invloed op het te lenen bedrag bij de aanvraag van een hypotheek.Het leasecontract kan voor de afgesproken einddatum (schriftelijk) worden opgezegd. Je krijgt dan wel te maken met een opzegvergoeding. De opzegvergoeding bedraagt maximaal 50% van de nog resterende leasetermijnen. Wij bepalen de opzegvergoeding op basis van twee methodes, en brengen de voor jou voordeligste methode in rekening.


Stel je hebt een leasecontract afgesloten voor 48 maanden en maximaal 10.000 kilometers per jaar. De leaseprijs is € 300,- per maand. Na 40 maanden wil je graag het leasecontract beëindigen. De auto heeft tot dan toe gemiddeld 10.000 kilometers per jaar gereden (zoals overeengekomen in het leasecontract).
Methode 1:

Als het contract niet zou worden beëindigd had je nog 8 keer de leaseprijs van € 300,- betaald, dat is € 2.400,-. Omdat je de lease voortijdig wil beëindigen is de maximale opzegvergoeding 25% over de € 2.400,-, dat is € 600,-.
Methode 2:

Daarnaast kijken we wat de leaseprijs was geweest wanneer je bij aanvang direct een looptijd van 40 maanden had gekozen. Stel dat de leaseprijs bij 40 maanden, € 320,- zou zijn. Dan heb je 40 maanden, € 20,- per maand (€ 320,- min € 300,-) te weinig betaald, in totaal € 800,-


In dit geval is de eerste methode voor jou voordeliger, daarom brengen we een opzegvergoeding van € 600,- in rekening.

De opzegvergoeding (en overige openstaande bedragen) moet bijgeschreven staan op ons bankrekeningnummer op de gewenste einddatum (inleverdatum auto), anders loopt het leasecontract door.Uiteraard streven we ernaar om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht je onverhoopt toch ontevreden zijn of een klacht hebben, dan horen we graag hoe we dit kunnen oplossen.

Procedure:
- Mail je opmerking of klacht naar , of vul ons contactformulier in.
- Binnen twee werkdagen nemen we contact met je op.
- Wij streven ernaar om binnen 5 werkdagen een adequate oplossing te bieden voor jouw klacht.

Geschillencommissie:
Het is mogelijk dat je na onze inspanningen nog steeds niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht. In dit geval kun je terecht bij de Geschillencommissie van de Stichting Keurmerk Private Lease.

De contactgegevens zijn:

Geschillencommissie Private Lease
Bordewijklaan 46
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Op www.degeschillencommissie.nl vind je meer informatie over de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Je kunt hier ook een klachtenformulier invullen.